a Signatári – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky
Generic selectors
Presná zhoda
Vyhľadávať v nadpise
Vyhľadávať v obsahu
Vyhľadať medzi kandidátmi
Hľadaj na celej stránke
Filtrovanie podľa politickej strany
#SIEŤ
FAQ
KDH
ĽS Naše Slovensko
Mobilizuj kandidátov
Náš cieľ
NP+PAS+SĽS
O2H
OĽANO - NOVA
PD
Signatari
SME RODINA
SMK-MKP
SNS
TIP
Všetky
KDH
ĽS Naše Slovensko
NP+PAS+SĽS
O2H
OĽANO - NOVA
PD
#SIEŤ
SME RODINA
SMK-MKP
SNS
TIP
Mgr Tünde Neszméri (SMK-MKP)
Mgr Tünde Neszméri (SMK-MKP)
 Emil Divéky (SNS)
Emil Divéky (SNS)
MUDr. Štefan Zelník PhD. (SNS)
MUDr. Štefan Zelník PhD. (SNS)
Mgr. Jozef Lukáč (OĽANO - NOVA)
Mgr. Jozef Lukáč (OĽANO - NOVA)
 Attila Karaffa (SMK-MKP)
Attila Karaffa (SMK-MKP)
doc. PhDr. ThDr. Daniel Slivka PhD. (KDH)
Mgr. Tomas Tvarozek (TIP)
Mgr. Tomáš Tvarožek (TIP)
JUDr. Mário Dinga (SNS)
JUDr. Mário Dinga (SNS)
 Ľubomír Klieštik (OĽANO - NOVA)
Ľubomír Klieštik (OĽANO - NOVA)
RNDr. Ján Szőllős CSc. (OĽANO - NOVA)
RNDr. Ján Szőllős CSc. (OĽANO - NOVA)
Ing. Milan Tomík (OĽANO - NOVA)
Ing. Dušan Mašlonka (SNS)
Ing. Dušan Mašlonka (SNS)
Ing. Peter Zorvan PhD. (SNS)
Ing. Peter Zorvan PhD. (SNS)
Ing. Radovan Baláž (SNS)
Ing. Radovan Baláž (SNS)
Ing. Ivan Ištvánffy EUR ING (SNS)
Ing. Ivan Ištvánffy EUR ING (SNS)
 Radoslav Dlugoš (#SIEŤ)
Radoslav Dlugoš (#SIEŤ)
Doc. RNDR. Jozef Mikloško DrSc. (KDH)
Doc. RNDR. Jozef Mikloško DrSc. (KDH)
Mgr. Ján Krišanda (SNS)
Mgr. Ján Krišanda (SNS)
Ing. Ján Sitek (SNS)
Ing. Ján Sitek (SNS)
Ing. Juraj Kližan (SNS)
Ing. Juraj Kližan (SNS)
Ing. Eduard Pokorný (SNS)
Ing. Eduard Pokorný (SNS)
Mgr. Milan Hovanec (KDH)
Mgr. Milan Hovanec (KDH)
JUDr. Ján Ikrényi (SNS)
JUDr. Ján Ikrényi (SNS)
JUDr.Ing. Jarmila Tkáčová (SNS)
JUDr.Ing. Jarmila Tkáčová (SNS)
PhDr. Henrieta Hrubá (OĽANO - NOVA)
PhDr. Henrieta Hrubá (OĽANO - NOVA)
JUDr. Magdaléna Kuciaňová (SNS)
JUDr. Magdaléna Kuciaňová (SNS)
Ing. Eva Antošová (SNS)
Ing. Eva Antošová (SNS)
PaedDr. Mgr. Renáta Ocilková (KDH)
PaedDr. Mgr. Renáta Ocilková (KDH)
Mgr. Andrej Kopták (#SIEŤ)
Mgr. Andrej Kopták (#SIEŤ)
Mgr. Richard Vašečka (OĽANO - NOVA)
Mgr. Richard Vašečka (OĽANO - NOVA)
MUDr. Ivan Uhliarik (KDH)
MUDr. Ivan Uhliarik (KDH)
 Maroš Pavlovič (SNS)
Maroš Pavlovič (SNS)
PhDr. Mgr. Matej Krčmár (KDH)
PhDr. Mgr. Matej Krčmár (KDH)
Bc Tomáš Vlachoviç (#SIEŤ)
Bc Tomáš Vlachoviç (#SIEŤ)
Ing. Igor Šufliarsky (SNS)
Ing. Igor Šufliarsky (SNS)
 Miroslav Špak (#SIEŤ)
Miroslav Špak (#SIEŤ)
 Ján Jakubišin (KDH)
Ján Jakubišin (KDH)
MUDr. Jozef Kohajda (#SIEŤ)
 Milan Králik (SNS)
Milan Králik (SNS)
Bc. Zita Cseri (SMK-MKP)
Bc. Zita Cseri (SMK-MKP)
JUDr. Ladislav Černák (SNS)
JUDr. Ladislav Černák (SNS)
Ing. Martin Bago (O2H)
Ing. Martin Bago (O2H)
 Ján Záhončík (SNS)
Ján Záhončík (SNS)
Mgr. Ing. Jozef Pribocký (SNS)
Mgr. Ing. Jozef Pribocký (SNS)
 Jozef Horvath (SNS)
Jozef Horvath (SNS)
PaedDr. Ing. Maria Olešová (#SIEŤ)
PaedDr. Ing. Maria Olešová (#SIEŤ)
Mgr Tomáš Urbaník (TIP)
Mgr Tomáš Urbaník (TIP)
Mgr. Marián Sopčák (KDH)
Mgr. Marián Sopčák (KDH)
Prof. MUDr. Eva Grey PhD. (KDH)
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk PhD. (SNS)
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk PhD. (SNS)
Ing Jaroslav Polaček (KDH)
Ing Jaroslav Polaček (KDH)
Ing. Peter Gabura (KDH)
Ing. Peter Gabura (KDH)
Mgr. Ervín Szalma (#SIEŤ)
Mgr. Ervín Szalma (#SIEŤ)
Ing. Miroslav Sluka MSc. (SNS)
Ing. Miroslav Sluka MSc. (SNS)
Ing. Jaroslav Vaľo (SNS)
Ing. Jaroslav Vaľo (SNS)
Mgr. Jaroslav Kašuba  (#SIEŤ)
Mgr. Jaroslav Kašuba (#SIEŤ)
Ing. Darius Anton Hatok (KDH)
Ing. Darius Anton Hatok (KDH)
Ing. Eva Zelenayová (ĽS Naše Slovensk)
Ing. Eva Zelenayová (ĽS Naše Slovensk)
 Michal Buchta (ĽS Naše Slovensk)
Michal Buchta (ĽS Naše Slovensk)
Mgr. Helena Ufnárová (SME RODINA)
Ing. Lukáš Paľko (#SIEŤ)
Ing. Lukáš Paľko (#SIEŤ)
Ing. Igor Hraško (OĽANO - NOVA)
Ing. Igor Hraško (OĽANO - NOVA)
Ing. Jozef KISLÍK (KDH)
Ing. Jozef KISLÍK (KDH)
Mgr. Luba Markova (SME RODINA)
Mgr. Luba Markova (SME RODINA)
Ing. Erik Gemzický PhD. (SNS)
Ing. Erik Gemzický PhD. (SNS)
Ing Marek Michalčík (KDH)
Ing Marek Michalčík (KDH)
PaedDr. Beáta Kiss (SMK-MKP)
PaedDr. Beáta Kiss (SMK-MKP)
Mgr. Ján Marosz (OĽANO - NOVA)
Mgr. Ján Marosz (OĽANO - NOVA)
Iveta Záremská (OĽANO - NOVA)
Mgr. Silvia Žeňuchová (#SIEŤ)
Mgr. Silvia Žeňuchová (#SIEŤ)
Ing. Marián Javorka (KDH)
Ing. Marián Javorka (KDH)
PhDr. Adrián Gužo (#SIEŤ)
PhDr. Adrián Gužo (#SIEŤ)
Mgr Michal Majdak  (#SIEŤ)
Mgr Michal Majdak (#SIEŤ)
 Michal Vicáň (SME RODINA)
Michal Vicáň (SME RODINA)
Mgr. Róbert Auxt M.A., MSc. (#SIEŤ)
Mgr. Róbert Auxt M.A., MSc. (#SIEŤ)
 Jaroslav Pepucha (#SIEŤ)
Jaroslav Pepucha (#SIEŤ)
MUDr. František Orlovský (KDH)
MUDr. František Orlovský (KDH)
Ing. Ladislav Lukáč (#SIEŤ)
Ing. Ladislav Lukáč (#SIEŤ)
Mgr. Mikuláš Krippel PhD. (KDH)
Mgr. Mikuláš Krippel PhD. (KDH)
 Richard Tokušev (ĽS Naše Slovensk)
Richard Tokušev (ĽS Naše Slovensk)
doc. PhDr. Mgr. Alena Bašistová PhD. (#SIEŤ)
 Dušan Haľko (SNS)
Dušan Haľko (SNS)
Ing. Jozef Hudák MBA (SNS)
Ing. Jozef Hudák MBA (SNS)
Mgr. Michal Šipoš (OĽANO - NOVA)
Mgr. Michal Šipoš (OĽANO - NOVA)
Bc. Milan Krajniak (SME RODINA)
Bc. Milan Krajniak (SME RODINA)
Mgr. Vladimír Polakovič (OĽANO - NOVA)
Mgr. Vladimír Polakovič (OĽANO - NOVA)
PhDr. PaedDr. Ján Maník PhD., MBA (#SIEŤ)
PhDr. PaedDr. Ján Maník PhD., MBA (#SIEŤ)
Bc.Ing. Igor Geletka (KDH)
Bc.Ing. Igor Geletka (KDH)
PhDr. Martin Ďurišin PhD. (#SIEŤ)
PhDr. Martin Ďurišin PhD. (#SIEŤ)
Ing. Marek Drimal PhD. (OĽANO - NOVA)
Ing. Marek Drimal PhD. (OĽANO - NOVA)
Ing. Ján Darmo (O2H)
Ing. Ján Darmo (O2H)
Mgr. Pavol Goriščák (SNS)
Mgr. Pavol Goriščák (SNS)
Mgr. Eva Smolíková (SNS)
Mgr. Eva Smolíková (SNS)
Mgr. Ľubor Kalafus (KDH)
Mgr. Ľubor Kalafus (KDH)
 František Kmec (SME RODINA)
František Kmec (SME RODINA)
Mgr. Pavel Jánošík (#SIEŤ)
Mgr. Pavel Jánošík (#SIEŤ)
Bc. Miriama Linková (SNS)
Bc. Miriama Linková (SNS)
Mgr. Helena Mezenská (OĽANO - NOVA)
Mgr. Helena Mezenská (OĽANO - NOVA)
 Igor Jurečka (PD)
Igor Jurečka (PD)
Ing. Július Buchta  (SNS)
Ing. Július Buchta (SNS)
Mgr. Peter Urbanec (SNS)
Mgr. Peter Urbanec (SNS)
Mgr. Anna Verešová (OĽANO - NOVA)
JUDr. Lýdia Budziňáková (KDH)
JUDr. Lýdia Budziňáková (KDH)
Dr. Ing. Milan Kršiak MSc, MBA, Dr. h. c. (ĽS Naše Slovensk)
Dr. Ing. Milan Kršiak MSc, MBA, Dr. h. c. (ĽS Naše Slovensk)
Ing. Martin Fecko (OĽANO - NOVA)
Ing. Martin Fecko (OĽANO - NOVA)
Mgr. Róbert Jamroškovič (SNS)
Mgr. Róbert Jamroškovič (SNS)
Mgr. Jozef Bubnár (OĽANO - NOVA)
Mgr. Jozef Bubnár (OĽANO - NOVA)
Akad.arch. Ing.arch. Jaroslav Paška (SNS)
Akad.arch. Ing.arch. Jaroslav Paška (SNS)
Ing. Ľubomír Leško (KDH)
Ing. Ľubomír Leško (KDH)
PaedDr. Ing. Marcel Mihalik (OĽANO - NOVA)
PaedDr. Ing. Marcel Mihalik (OĽANO - NOVA)
Ing. Pavol Kleban (SNS)
Ing. Pavol Kleban (SNS)
Mgr. Anton Šmotlák (KDH)
Mgr. Anton Šmotlák (KDH)
PaedDr. Marián Babej (KDH)
PaedDr. Marián Babej (KDH)
Ing. Eduard Adamčík (#SIEŤ)
Ing. Eduard Adamčík (#SIEŤ)
JUDr. Mgr Miloslav Hrádek LL.M (SME RODINA)
JUDr. Mgr Miloslav Hrádek LL.M (SME RODINA)
 Jaroslav Blina (SNS)
Jaroslav Blina (SNS)
JUDr. Marianna Kováčová (OĽANO - NOVA)
JUDr. Marianna Kováčová (OĽANO - NOVA)
 Stanislav Kmec (SNS)
Stanislav Kmec (SNS)
Ing. Miloslav Hatala (KDH)
Ing. Miloslav Hatala (KDH)
 Marián Kubala (OĽANO - NOVA)
Marián Kubala (OĽANO - NOVA)
 Ľubomír Kubla (#SIEŤ)
Ľubomír Kubla (#SIEŤ)
Mgr. Svetlana Bornayová (O2H)
Mgr. Svetlana Bornayová (O2H)
 Roman Štrbík (#SIEŤ)
Roman Štrbík (#SIEŤ)
 Ondrej Klokoč (NP+PAS+SĽS)
Ondrej Klokoč (NP+PAS+SĽS)
JUDr. Ing. Tomáš Caban (OĽANO - NOVA)
JUDr. Ing. Tomáš Caban (OĽANO - NOVA)
JUDr. Tibor Bernaťák (SNS)
JUDr. Tibor Bernaťák (SNS)
Ing. Mgr. Viera Olbertova (OĽANO - NOVA)
Ing. Stanislav Kahanec (KDH)
Ing. Stanislav Kahanec (KDH)
Bc. Michaela Porvichová (#SIEŤ)
Bc. Michaela Porvichová (#SIEŤ)
Mgr. Mariana Bohačiaková (SNS)
Mgr. Mariana Bohačiaková (SNS)
Bc Miloš Zaujec (KDH)
Bc Miloš Zaujec (KDH)
doc. RNDr. Miloslav Hetteš CSc. (SME RODINA)
doc. RNDr. Miloslav Hetteš CSc. (SME RODINA)
Mgr. Monika Gergeľová (SNS)
Mgr. Monika Gergeľová (SNS)
Mgr. Martin Pastirik (SNS)
Mgr. Martin Pastirik (SNS)
PaedDr. Anna Dudová PhD. (KDH)
PaedDr. Anna Dudová PhD. (KDH)
Mgr. Ivan Hriczko (#SIEŤ)
Mgr. Ivan Hriczko (#SIEŤ)
Ing. Peter Božík (SNS)
Ing. Peter Božík (SNS)
MUDR Patrik Mihaľ (OĽANO - NOVA)
MUDR Patrik Mihaľ (OĽANO - NOVA)
 Miroslav Ilavský (SNS)
Miroslav Ilavský (SNS)
Mgr. Eva Hudecová (SME RODINA)
Mgr. Eva Hudecová (SME RODINA)
Ing. Eugen Wirth (SMK-MKP)
Ing. Eugen Wirth (SMK-MKP)
Mgr. Roman Koňuch (#SIEŤ)
Mgr. Roman Koňuch (#SIEŤ)
Ing. Marek Oršula (SNS)
Ing. Marek Oršula (SNS)
PhDr. Mário Popovič (SNS)
PhDr. Mário Popovič (SNS)
 Zuzana Garelová (ĽS Naše Slovensk)
Zuzana Garelová (ĽS Naše Slovensk)
 Ladislav Kormos (SMK-MKP)
Ladislav Kormos (SMK-MKP)
Ing. Viera Kovalíková (#SIEŤ)
Ing. Viera Kovalíková (#SIEŤ)
Bc. Erik Haľko (#SIEŤ)
Bc. Erik Haľko (#SIEŤ)
Ing. Bc. Ivan Uhrík PhD. (OĽANO - NOVA)
 Marcel Ďurkovský (KDH)
Marcel Ďurkovský (KDH)
Milan Kuriak (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA))
Milan Kuriak (OĽANO - NOVA)
PhDr. Soňa Gaborčáková (OĽANO - NOVA)
PhDr. Soňa Gaborčáková (OĽANO - NOVA)
 Peter Hrbáň (SNS)
Peter Hrbáň (SNS)
 Peter Barbas (KDH)
Peter Barbas (KDH)
Mgr. Marcel Košta (#SIEŤ)
Mgr. Marcel Košta (#SIEŤ)
 Radomír Kizek (OĽANO - NOVA)
Radomír Kizek (OĽANO - NOVA)
Mgr. Janka Pisariková (SNS)
Mgr. Janka Pisariková (SNS)
Mgr. Martina Uličná (KDH)
Mgr. Martina Uličná (KDH)
Mgr. Helena Poláková PhD. (SNS)
Mgr. Helena Poláková PhD. (SNS)
Ing. Martin Čanády (SNS)
Ing. Martin Čanády (SNS)
Mgr. Martin Bavolár (O2H)
Mgr. Martin Bavolár (O2H)
 Slavomír Kupka (SNS)
Slavomír Kupka (SNS)
 Peter Oláš (OĽANO - NOVA)
Peter Oláš (OĽANO - NOVA)
 Ján Ohorčák (#SIEŤ)
Ján Ohorčák (#SIEŤ)
Ing. Vanda Rybanská (OĽANO - NOVA)
Ing. Vanda Rybanská (OĽANO - NOVA)
Doc. MUDr. Mgr. Tibor Hlavatý PhD. (OĽANO - NOVA)
Doc. MUDr. Mgr. Tibor Hlavatý PhD. (OĽANO - NOVA)
ing Albín Maslaňák (KDH)
Ing. Erika Jurinová (OĽANO - NOVA)
Ing. Erika Jurinová (OĽANO - NOVA)
Bc. Dušan Backo (SNS)
Bc. Dušan Backo (SNS)
 Róbert Rybovič (KDH)
Róbert Rybovič (KDH)
Ing. Pavel Olšiak (SNS)
Ing. Pavel Olšiak (SNS)
Ing. Ján MRVA (#SIEŤ)
Ing. Vladimír Chovan (SNS)
Ing. Vladimír Chovan (SNS)
Ing. Milan Lörinc (#SIEŤ)
Ing. Milan Lörinc (#SIEŤ)
 Roman Šmida (SME RODINA)
Roman Šmida (SME RODINA)
PaedDr. Milan Majerský (KDH)
PaedDr. Milan Majerský (KDH)
Tomáš Kováčik (Kresťanskodemokratické hnutie)
Ing. Tomáš Kováčik PhD. (KDH)
 Jozef Halka (OĽANO - NOVA)
Jozef Halka (OĽANO - NOVA)
 Milan Potocký (OĽANO - NOVA)
Milan Potocký (OĽANO - NOVA)
Ing Marián Oravec (SME RODINA)
Ing Marián Oravec (SME RODINA)
JUDr. Andrej Danko (SNS)
Ing.Ing. Vladimír Svrček (#SIEŤ)
Ing.Ing. Vladimír Svrček (#SIEŤ)
Mgr. Peter Hrebik (OĽANO - NOVA)
Mgr. Peter Hrebik (OĽANO - NOVA)
Doc. RNDr. Štefan Rehák PhD. (SNS)
Doc. RNDr. Štefan Rehák PhD. (SNS)
Ing. Karol Konárik (SNS)
Ing. Karol Konárik (SNS)
 Milan Ďurica (SNS)
Milan Ďurica (SNS)
PhDr. Mgr. Oľga Jarošová (OĽANO - NOVA)
PhDr. Mgr. Oľga Jarošová (OĽANO - NOVA)
 Igor Janckulík (#SIEŤ)
Igor Janckulík (#SIEŤ)
Ing. Jaroslav Hupka (OĽANO - NOVA)
Ing. Jaroslav Hupka (OĽANO - NOVA)
Ing. Eduard Heger (OĽANO - NOVA)
Ing. Eduard Heger (OĽANO - NOVA)
 Marián Benko (KDH)
Marián Benko (KDH)
Ing. Jaroslav Barcaj (SNS)
Bc. Patrik Zvonár (SNS)
Bc. Patrik Zvonár (SNS)
Mgr. Milan Neveďal (KDH)
Mgr. Milan Neveďal (KDH)
PaedDr. Ján Oleník (SNS)
PaedDr. Ján Oleník (SNS)
Ing. Jozef Kamenický (#SIEŤ)
Ing. Jozef Kamenický (#SIEŤ)
 Ľubomír Malák (SME RODINA)
Ľubomír Malák (SME RODINA)
MUDr. Marek Krajčí (OĽANO - NOVA)
MUDr. Marek Krajčí (OĽANO - NOVA)
Dipl. Ing. Zuzana Škopcová (SNS)
Dipl. Ing. Zuzana Škopcová (SNS)
Mgr. Jana Rubická (#SIEŤ)
Mgr. Jana Rubická (#SIEŤ)
 Sandra Mihalecová (PD)
Sandra Mihalecová (PD)
JUDr. Lukáš Machala (SNS)
JUDr. Lukáš Machala (SNS)