a Signatári – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky
Generic selectors
Presná zhoda
Vyhľadávať v nadpise
Vyhľadávať v obsahu
Vyhľadať medzi kandidátmi
Hľadaj na celej stránke
Filtrovanie podľa politickej strany
#SIEŤ
FAQ
KDH
ĽS Naše Slovensko
Mobilizuj kandidátov
Náš cieľ
NP+PAS+SĽS
O2H
OĽANO - NOVA
PD
Signatari
SME RODINA
SMK-MKP
SNS
TIP
Všetky
KDH
ĽS Naše Slovensko
NP+PAS+SĽS
O2H
OĽANO - NOVA
PD
#SIEŤ
SME RODINA
SMK-MKP
SNS
TIP
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk PhD. (SNS)
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk PhD. (SNS)
 Ján Jakubišin (KDH)
Ján Jakubišin (KDH)
 Dušan Haľko (SNS)
Dušan Haľko (SNS)
 Milan Ďurica (SNS)
Milan Ďurica (SNS)
PhDr. Henrieta Hrubá (OĽANO - NOVA)
PhDr. Henrieta Hrubá (OĽANO - NOVA)
MUDr. Ivan Uhliarik (KDH)
MUDr. Ivan Uhliarik (KDH)
Ing. Ján Darmo (O2H)
Ing. Ján Darmo (O2H)
Ing. Eva Antošová (SNS)
Ing. Eva Antošová (SNS)
PaedDr. Mgr. Renáta Ocilková (KDH)
PaedDr. Mgr. Renáta Ocilková (KDH)
Dipl. Ing. Zuzana Škopcová (SNS)
Dipl. Ing. Zuzana Škopcová (SNS)
 Róbert Rybovič (KDH)
Róbert Rybovič (KDH)
Mgr. Eva Hudecová (SME RODINA)
Mgr. Eva Hudecová (SME RODINA)
RNDr. Ján Szőllős CSc. (OĽANO - NOVA)
RNDr. Ján Szőllős CSc. (OĽANO - NOVA)
JUDr. Lýdia Budziňáková (KDH)
JUDr. Lýdia Budziňáková (KDH)
doc. PhDr. Mgr. Alena Bašistová PhD. (#SIEŤ)
 Richard Tokušev (ĽS Naše Slovensk)
Richard Tokušev (ĽS Naše Slovensk)
Mgr. Ján Marosz (OĽANO - NOVA)
Mgr. Ján Marosz (OĽANO - NOVA)
 Marián Kubala (OĽANO - NOVA)
Marián Kubala (OĽANO - NOVA)
Doc. MUDr. Mgr. Tibor Hlavatý PhD. (OĽANO - NOVA)
Doc. MUDr. Mgr. Tibor Hlavatý PhD. (OĽANO - NOVA)
JUDr. Ján Ikrényi (SNS)
JUDr. Ján Ikrényi (SNS)
 Milan Potocký (OĽANO - NOVA)
Milan Potocký (OĽANO - NOVA)
Ing. Peter Gabura (KDH)
Ing. Peter Gabura (KDH)
Mgr. Milan Neveďal (KDH)
Mgr. Milan Neveďal (KDH)
Ing. Pavol Kleban (SNS)
Ing. Pavol Kleban (SNS)
Mgr. Ľubor Kalafus (KDH)
Mgr. Ľubor Kalafus (KDH)
MUDR Patrik Mihaľ (OĽANO - NOVA)
MUDR Patrik Mihaľ (OĽANO - NOVA)
Bc Miloš Zaujec (KDH)
Bc Miloš Zaujec (KDH)
Ing Marián Oravec (SME RODINA)
Ing Marián Oravec (SME RODINA)
Ing. Jozef Kamenický (#SIEŤ)
Ing. Jozef Kamenický (#SIEŤ)
Mgr. Ján Krišanda (SNS)
Mgr. Ján Krišanda (SNS)
Ing. Ľubomír Leško (KDH)
Ing. Ľubomír Leško (KDH)
Mgr. Silvia Žeňuchová (#SIEŤ)
Mgr. Silvia Žeňuchová (#SIEŤ)
Mgr. Mikuláš Krippel PhD. (KDH)
Mgr. Mikuláš Krippel PhD. (KDH)
Bc. Patrik Zvonár (SNS)
Bc. Patrik Zvonár (SNS)
Ing. Erika Jurinová (OĽANO - NOVA)
Ing. Erika Jurinová (OĽANO - NOVA)
 Ladislav Kormos (SMK-MKP)
Ladislav Kormos (SMK-MKP)
 Michal Vicáň (SME RODINA)
Michal Vicáň (SME RODINA)
 Peter Oláš (OĽANO - NOVA)
Peter Oláš (OĽANO - NOVA)
Ing. Igor Hraško (OĽANO - NOVA)
Ing. Igor Hraško (OĽANO - NOVA)
 Stanislav Kmec (SNS)
Stanislav Kmec (SNS)
Ing. Peter Zorvan PhD. (SNS)
Ing. Peter Zorvan PhD. (SNS)
Doc. RNDR. Jozef Mikloško DrSc. (KDH)
Doc. RNDR. Jozef Mikloško DrSc. (KDH)
Ing. Lukáš Paľko (#SIEŤ)
Ing. Lukáš Paľko (#SIEŤ)
Mgr. Eva Smolíková (SNS)
Mgr. Eva Smolíková (SNS)
Mgr. Anton Šmotlák (KDH)
Mgr. Anton Šmotlák (KDH)
PhDr. PaedDr. Ján Maník PhD., MBA (#SIEŤ)
PhDr. PaedDr. Ján Maník PhD., MBA (#SIEŤ)
Mgr. Ing. Jozef Pribocký (SNS)
Mgr. Ing. Jozef Pribocký (SNS)
Ing. Milan Tomík (OĽANO - NOVA)
Ing. Július Buchta  (SNS)
Ing. Július Buchta (SNS)
Mgr. Janka Pisariková (SNS)
Mgr. Janka Pisariková (SNS)
JUDr. Lukáš Machala (SNS)
JUDr. Lukáš Machala (SNS)
PaedDr. Ing. Maria Olešová (#SIEŤ)
PaedDr. Ing. Maria Olešová (#SIEŤ)
Ing. Pavel Olšiak (SNS)
Ing. Pavel Olšiak (SNS)
Mgr. Mariana Bohačiaková (SNS)
Mgr. Mariana Bohačiaková (SNS)
 Ľubomír Klieštik (OĽANO - NOVA)
Ľubomír Klieštik (OĽANO - NOVA)
Mgr. Roman Koňuch (#SIEŤ)
Mgr. Roman Koňuch (#SIEŤ)
Mgr. Pavel Jánošík (#SIEŤ)
Mgr. Pavel Jánošík (#SIEŤ)
PhDr. Mgr. Oľga Jarošová (OĽANO - NOVA)
PhDr. Mgr. Oľga Jarošová (OĽANO - NOVA)
Ing. Jaroslav Vaľo (SNS)
Ing. Jaroslav Vaľo (SNS)
Ing. Mgr. Viera Olbertova (OĽANO - NOVA)
Bc Tomáš Vlachoviç (#SIEŤ)
Bc Tomáš Vlachoviç (#SIEŤ)
PaedDr. Anna Dudová PhD. (KDH)
PaedDr. Anna Dudová PhD. (KDH)
Mgr. Martin Bavolár (O2H)
Mgr. Martin Bavolár (O2H)
Bc. Erik Haľko (#SIEŤ)
Bc. Erik Haľko (#SIEŤ)
Milan Kuriak (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA))
Milan Kuriak (OĽANO - NOVA)
Prof. MUDr. Eva Grey PhD. (KDH)
Ing. Peter Božík (SNS)
Ing. Peter Božík (SNS)
 Ján Záhončík (SNS)
Ján Záhončík (SNS)
 Michal Buchta (ĽS Naše Slovensk)
Michal Buchta (ĽS Naše Slovensk)
Ing. Ján Sitek (SNS)
Ing. Ján Sitek (SNS)
Mgr. Helena Poláková PhD. (SNS)
Mgr. Helena Poláková PhD. (SNS)
Mgr. Luba Markova (SME RODINA)
Mgr. Luba Markova (SME RODINA)
JUDr. Mário Dinga (SNS)
JUDr. Mário Dinga (SNS)
Ing. Martin Fecko (OĽANO - NOVA)
Ing. Martin Fecko (OĽANO - NOVA)
Mgr. Vladimír Polakovič (OĽANO - NOVA)
Mgr. Vladimír Polakovič (OĽANO - NOVA)
Mgr. Martina Uličná (KDH)
Mgr. Martina Uličná (KDH)
Ing. Marián Javorka (KDH)
Ing. Marián Javorka (KDH)
Bc.Ing. Igor Geletka (KDH)
Bc.Ing. Igor Geletka (KDH)
 Igor Janckulík (#SIEŤ)
Igor Janckulík (#SIEŤ)
Bc. Michaela Porvichová (#SIEŤ)
Bc. Michaela Porvichová (#SIEŤ)
Mgr. Jozef Bubnár (OĽANO - NOVA)
Mgr. Jozef Bubnár (OĽANO - NOVA)
Ing. Erik Gemzický PhD. (SNS)
Ing. Erik Gemzický PhD. (SNS)
Ing.Ing. Vladimír Svrček (#SIEŤ)
Ing.Ing. Vladimír Svrček (#SIEŤ)
Bc. Dušan Backo (SNS)
Bc. Dušan Backo (SNS)
 Marcel Ďurkovský (KDH)
Marcel Ďurkovský (KDH)
Mgr. Richard Vašečka (OĽANO - NOVA)
Mgr. Richard Vašečka (OĽANO - NOVA)
 Emil Divéky (SNS)
Emil Divéky (SNS)
JUDr. Ladislav Černák (SNS)
JUDr. Ladislav Černák (SNS)
PaedDr. Beáta Kiss (SMK-MKP)
PaedDr. Beáta Kiss (SMK-MKP)
Mgr. Monika Gergeľová (SNS)
Mgr. Monika Gergeľová (SNS)
 Jaroslav Pepucha (#SIEŤ)
Jaroslav Pepucha (#SIEŤ)
 Ľubomír Kubla (#SIEŤ)
Ľubomír Kubla (#SIEŤ)
Ing. Vanda Rybanská (OĽANO - NOVA)
Ing. Vanda Rybanská (OĽANO - NOVA)
Ing. Radovan Baláž (SNS)
Ing. Radovan Baláž (SNS)
Mgr. Michal Šipoš (OĽANO - NOVA)
Mgr. Michal Šipoš (OĽANO - NOVA)
Ing. Bc. Ivan Uhrík PhD. (OĽANO - NOVA)
Ing. Miroslav Sluka MSc. (SNS)
Ing. Miroslav Sluka MSc. (SNS)
Ing. Jaroslav Barcaj (SNS)
Ing. Karol Konárik (SNS)
Ing. Karol Konárik (SNS)
 Radoslav Dlugoš (#SIEŤ)
Radoslav Dlugoš (#SIEŤ)
Ing. Viera Kovalíková (#SIEŤ)
Ing. Viera Kovalíková (#SIEŤ)
PaedDr. Ing. Marcel Mihalik (OĽANO - NOVA)
PaedDr. Ing. Marcel Mihalik (OĽANO - NOVA)
PhDr. Soňa Gaborčáková (OĽANO - NOVA)
PhDr. Soňa Gaborčáková (OĽANO - NOVA)
Mgr. Svetlana Bornayová (O2H)
Mgr. Svetlana Bornayová (O2H)
Ing. Dušan Mašlonka (SNS)
Ing. Dušan Mašlonka (SNS)
Dr. Ing. Milan Kršiak MSc, MBA, Dr. h. c. (ĽS Naše Slovensk)
Dr. Ing. Milan Kršiak MSc, MBA, Dr. h. c. (ĽS Naše Slovensk)
 Sandra Mihalecová (PD)
Sandra Mihalecová (PD)
Bc. Milan Krajniak (SME RODINA)
Bc. Milan Krajniak (SME RODINA)
Mgr. Ervín Szalma (#SIEŤ)
Mgr. Ervín Szalma (#SIEŤ)
PaedDr. Marián Babej (KDH)
PaedDr. Marián Babej (KDH)
ing Albín Maslaňák (KDH)
JUDr. Magdaléna Kuciaňová (SNS)
JUDr. Magdaléna Kuciaňová (SNS)
Ing. Ladislav Lukáč (#SIEŤ)
Ing. Ladislav Lukáč (#SIEŤ)
Bc. Miriama Linková (SNS)
Bc. Miriama Linková (SNS)
 Jozef Horvath (SNS)
Jozef Horvath (SNS)
Ing. Eduard Pokorný (SNS)
Ing. Eduard Pokorný (SNS)
Mgr. Jozef Lukáč (OĽANO - NOVA)
Mgr. Jozef Lukáč (OĽANO - NOVA)
Mgr. Marián Sopčák (KDH)
Mgr. Marián Sopčák (KDH)
JUDr. Ing. Tomáš Caban (OĽANO - NOVA)
JUDr. Ing. Tomáš Caban (OĽANO - NOVA)
PhDr. Adrián Gužo (#SIEŤ)
PhDr. Adrián Gužo (#SIEŤ)
Ing. Darius Anton Hatok (KDH)
Ing. Darius Anton Hatok (KDH)
Ing. Eduard Adamčík (#SIEŤ)
Ing. Eduard Adamčík (#SIEŤ)
Tomáš Kováčik (Kresťanskodemokratické hnutie)
Ing. Tomáš Kováčik PhD. (KDH)
 Miroslav Ilavský (SNS)
Miroslav Ilavský (SNS)
 Roman Šmida (SME RODINA)
Roman Šmida (SME RODINA)
Doc. RNDr. Štefan Rehák PhD. (SNS)
Doc. RNDr. Štefan Rehák PhD. (SNS)
MUDr. Štefan Zelník PhD. (SNS)
MUDr. Štefan Zelník PhD. (SNS)
PaedDr. Milan Majerský (KDH)
PaedDr. Milan Majerský (KDH)
 Miroslav Špak (#SIEŤ)
Miroslav Špak (#SIEŤ)
MUDr. František Orlovský (KDH)
MUDr. František Orlovský (KDH)
JUDr. Mgr Miloslav Hrádek LL.M (SME RODINA)
JUDr. Mgr Miloslav Hrádek LL.M (SME RODINA)
 Milan Králik (SNS)
Milan Králik (SNS)
 František Kmec (SME RODINA)
František Kmec (SME RODINA)
 Slavomír Kupka (SNS)
Slavomír Kupka (SNS)
Ing Jaroslav Polaček (KDH)
Ing Jaroslav Polaček (KDH)
PhDr. Mário Popovič (SNS)
PhDr. Mário Popovič (SNS)
Ing. Jaroslav Hupka (OĽANO - NOVA)
Ing. Jaroslav Hupka (OĽANO - NOVA)
Mgr. Peter Hrebik (OĽANO - NOVA)
Mgr. Peter Hrebik (OĽANO - NOVA)
 Zuzana Garelová (ĽS Naše Slovensk)
Zuzana Garelová (ĽS Naše Slovensk)
PaedDr. Ján Oleník (SNS)
PaedDr. Ján Oleník (SNS)
Mgr. Róbert Auxt M.A., MSc. (#SIEŤ)
Mgr. Róbert Auxt M.A., MSc. (#SIEŤ)
Ing. Jozef KISLÍK (KDH)
Ing. Jozef KISLÍK (KDH)
Mgr. Jaroslav Kašuba  (#SIEŤ)
Mgr. Jaroslav Kašuba (#SIEŤ)
 Maroš Pavlovič (SNS)
Maroš Pavlovič (SNS)
Mgr Michal Majdak  (#SIEŤ)
Mgr Michal Majdak (#SIEŤ)
Mgr Tünde Neszméri (SMK-MKP)
Mgr Tünde Neszméri (SMK-MKP)
PhDr. Mgr. Matej Krčmár (KDH)
PhDr. Mgr. Matej Krčmár (KDH)
Mgr. Pavol Goriščák (SNS)
Mgr. Pavol Goriščák (SNS)
JUDr.Ing. Jarmila Tkáčová (SNS)
JUDr.Ing. Jarmila Tkáčová (SNS)
Ing. Vladimír Chovan (SNS)
Ing. Vladimír Chovan (SNS)
JUDr. Marianna Kováčová (OĽANO - NOVA)
JUDr. Marianna Kováčová (OĽANO - NOVA)
Ing. Ján MRVA (#SIEŤ)
Ing. Marek Oršula (SNS)
Ing. Marek Oršula (SNS)
Mgr. Tomas Tvarozek (TIP)
Mgr. Tomáš Tvarožek (TIP)
 Roman Štrbík (#SIEŤ)
Roman Štrbík (#SIEŤ)
Ing. Miloslav Hatala (KDH)
Ing. Miloslav Hatala (KDH)
Ing. Igor Šufliarsky (SNS)
Ing. Igor Šufliarsky (SNS)
Ing. Ivan Ištvánffy EUR ING (SNS)
Ing. Ivan Ištvánffy EUR ING (SNS)
 Jaroslav Blina (SNS)
Jaroslav Blina (SNS)
Mgr. Martin Pastirik (SNS)
Mgr. Martin Pastirik (SNS)
Ing. Eva Zelenayová (ĽS Naše Slovensk)
Ing. Eva Zelenayová (ĽS Naše Slovensk)
Mgr. Róbert Jamroškovič (SNS)
Mgr. Róbert Jamroškovič (SNS)
JUDr. Andrej Danko (SNS)
Mgr Tomáš Urbaník (TIP)
Mgr Tomáš Urbaník (TIP)
Akad.arch. Ing.arch. Jaroslav Paška (SNS)
Akad.arch. Ing.arch. Jaroslav Paška (SNS)
 Peter Hrbáň (SNS)
Peter Hrbáň (SNS)
MUDr. Marek Krajčí (OĽANO - NOVA)
MUDr. Marek Krajčí (OĽANO - NOVA)
doc. RNDr. Miloslav Hetteš CSc. (SME RODINA)
doc. RNDr. Miloslav Hetteš CSc. (SME RODINA)
Ing. Eduard Heger (OĽANO - NOVA)
Ing. Eduard Heger (OĽANO - NOVA)
Mgr. Milan Hovanec (KDH)
Mgr. Milan Hovanec (KDH)
JUDr. Tibor Bernaťák (SNS)
JUDr. Tibor Bernaťák (SNS)
 Radomír Kizek (OĽANO - NOVA)
Radomír Kizek (OĽANO - NOVA)
Ing. Marek Drimal PhD. (OĽANO - NOVA)
Ing. Marek Drimal PhD. (OĽANO - NOVA)
Ing. Eugen Wirth (SMK-MKP)
Ing. Eugen Wirth (SMK-MKP)
 Ondrej Klokoč (NP+PAS+SĽS)
Ondrej Klokoč (NP+PAS+SĽS)
 Ľubomír Malák (SME RODINA)
Ľubomír Malák (SME RODINA)
Ing. Martin Bago (O2H)
Ing. Martin Bago (O2H)
Ing Marek Michalčík (KDH)
Ing Marek Michalčík (KDH)
Mgr. Helena Mezenská (OĽANO - NOVA)
Mgr. Helena Mezenská (OĽANO - NOVA)
Mgr. Anna Verešová (OĽANO - NOVA)
 Ján Ohorčák (#SIEŤ)
Ján Ohorčák (#SIEŤ)
Mgr. Andrej Kopták (#SIEŤ)
Mgr. Andrej Kopták (#SIEŤ)
Mgr. Helena Ufnárová (SME RODINA)
Mgr. Marcel Košta (#SIEŤ)
Mgr. Marcel Košta (#SIEŤ)
Ing. Jozef Hudák MBA (SNS)
Ing. Jozef Hudák MBA (SNS)
Mgr. Ivan Hriczko (#SIEŤ)
Mgr. Ivan Hriczko (#SIEŤ)
Ing. Stanislav Kahanec (KDH)
Ing. Stanislav Kahanec (KDH)
Mgr. Jana Rubická (#SIEŤ)
Mgr. Jana Rubická (#SIEŤ)
 Peter Barbas (KDH)
Peter Barbas (KDH)
Ing. Juraj Kližan (SNS)
Ing. Juraj Kližan (SNS)
 Marián Benko (KDH)
Marián Benko (KDH)
doc. PhDr. ThDr. Daniel Slivka PhD. (KDH)
Mgr. Peter Urbanec (SNS)
Mgr. Peter Urbanec (SNS)
Bc. Zita Cseri (SMK-MKP)
Bc. Zita Cseri (SMK-MKP)
 Attila Karaffa (SMK-MKP)
Attila Karaffa (SMK-MKP)
PhDr. Martin Ďurišin PhD. (#SIEŤ)
PhDr. Martin Ďurišin PhD. (#SIEŤ)
Iveta Záremská (OĽANO - NOVA)
Ing. Martin Čanády (SNS)
Ing. Martin Čanády (SNS)
Ing. Milan Lörinc (#SIEŤ)
Ing. Milan Lörinc (#SIEŤ)
 Igor Jurečka (PD)
Igor Jurečka (PD)
MUDr. Jozef Kohajda (#SIEŤ)
 Jozef Halka (OĽANO - NOVA)
Jozef Halka (OĽANO - NOVA)