a Mgr. Pavel Jánošík (#SIEŤ) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Mgr. Pavel Jánošík (#SIEŤ) podpísal Deklaráciu za rodinu

Mgr. Pavel Jánošík  (#SIEŤ)
Mgr. Pavel Jánošík 
Strana: #SIEŤ
Poradové číslo na kandidátke: 75
Kandidát napísal:

Mgr. Pavel Jánošík, učiteľ ZŠ Poltár Dlhodobo sledujem problematiku rodiny. Štát by mal venovať oveľa väčšiu pozornosť všetkým rodinám a zo štátneho rozpočtu dať viac finančných prostriedkov na ich rozvoj a spokojnosť. Vychovali sme s manželkou dve deti, ktoré sú už dospelé a v dobrom spomínajú na spoločný život v našej rodine. Deti hovoria, že sme ich vychovali dobre, čo si obidvaja s manželkou nesmierne ceníme. Pozitívne spomienky na spoločný život v rodine ostávajú po celý život.

SPOKOJNÁ RODINA – SPOKOJNÝ ŽIVOT NA NAŠOM SLOVENSKU.