a Michal Vicáň (SME RODINA) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky