a Roman Šmida (SME RODINA) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Roman Šmida (SME RODINA) podpísal Deklaráciu za rodinu

Roman Šmida  (SME RODINA)
 Roman Šmida 
Strana: SME RODINA - Boris Kollár
Poradové číslo na kandidátke: 23
Kandidát napísal:

Súčastná Európa trpí inflačnými tlakmi na tradičné hodnoty. Rodina je najdôležitejšou z nich. Nie je len módnym zjavom, ktorý príde a odíde, je to niečo nadprirodzené, posvätné, k čomu človek patrí. Nie my sme vymysleli rodinu. Nie je to kultúra a ani štát, ktorý by trval na tom, že keď sa narodíš, máš matku a otca. Život má svoj prirodzený proces a niektoré veci nemožno umelo modifikovať. Ideologické spochybňovanie tradičnej rodiny nie je pokrokom, ako o tom rozpráva západná Európa. Rodina nikdy nebude len formálny zväzok, nájomná zmluva, ktorá trvá, pokiaľ to obom stranám vyhovuje. Je to prirodzený vzťah medzi mužom a ženou, ktorí sú vzorom pre svoje deti a ich výchovou formujú spoločnosti. Budúcnosť Slovenska, nás všetkých.