a PhDr. Mário Popovič (SNS) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

PhDr. Mário Popovič (SNS) podpísal Deklaráciu za rodinu

PhDr.  Mário Popovič  (SNS)
PhDr.  Mário Popovič 
Strana: Slovenská národná strana
Poradové číslo na kandidátke: 134
Kandidát napísal:

V posledných rokoch je rodina čoraz viac vystavovaná rôznym rizikám, či už ekonomickým (hospodárska kríza, dlhodobá nezamestnanosť), alebo spoločenským (životná úroveň, sociálne istoty, zdravotníctvo…). Tieto negatívne vplyvy častokrát narúšajú funkčnosť rodín, čoho dôsledkom sú zanedbávané, ba dokonca až týrané deti, ktoré si v takejto situácii nevedia a ani nedokážu samé pomôcť.
A keďže je RODINA ZÁKLAD SPOLOČNOSTI! Je nesmierne dôležité ochraňovať ju a podporovať ju. Preto súhlasím s Deklaráciou za rodinu a budem hlasovať za rodinu, manželstvo a detí!