Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

„BUDEM HLASOVAŤ ZA RODINU, MANŽELSTVO A DETI!“

Ja, kandidát za poslanca Národnej rady SR,

uznávam, rovnosť všetkých ľudí a ich právo na dôstojnosť, bez ohľadu na ich rasu, náboženstvo, národnosť alebo politické presvedčenie

uznávam, že občania tejto krajiny majú právo vedieť, ako budem hlasovať,

chcem deklarovať svoj verejný prísľub svojim voličom a občanom Slovenskej republiky, že budem presadzovať pro-rodinnú politiku (family mainstreaming) a budem bez ohľadu na politickú orientáciu predkladateľa hlasovať za každý dobrý návrh zákona v prospech rodiny, v prospech manželstva ako jedinečného zväzku medzi mužom a ženou, v ktorom sa rodia a najlepšie vychovávajú deti a v prospech detí, ktoré potrebujú otca a mamu nastálo a

preto verejne sľubujem, že ak budem zvolený za poslanca Národnej rady SR:

 1. Budem hlasovať za všetky dobré a vhodné opatrenia k tomu, aby si rodiny v súlade so svojim želaním mohli dovoliť mať viac detí.
 2. Predložím v pléne a budem hlasovať za prijatie novely ústavy o práve detí na otca a mamu pri adopciách ako je to v súčasnom zákone o rodine a o jedinečnom postavení manželstva muža a ženy tak, aby práva a povinnosti založené výlučne manželstvom nebolo možné založiť inak.
 3. Budem hlasovať proti zavádzaniu nových rodinnoprávnych inštitútov pripodobňujúcich sa manželstvu, pretože v zmysle judikatúry európskych súdov tieto inštitúty vedú k adopciám detí. Budem hlasovať proti oslabovaniu dedičského postavenia maloletých detí v prospech iných osôb.
 4. Predložím v pléne a budem hlasovať za to, aby osobná starostlivosť rodičov o dieťa bola finančne podporovaná minimálne rovnako a v rovnakej finančnej výške, ako je príspevok štátu a obce na dieťa pre škôlky či inú starostlivosť. (ak nejde o sociálne prípady rodičov).
 5. Budem hlasovať vždy proti zneužívaniu žien formou prenájmu maternice (surogátneho materstva), pretože dieťa nie je produkt, ktorý sa môže dodať alebo kúpiť.
 6. Budem hlasovať za podporu zamestnávania rodičov s deťmi, ale budem hlasovať proti štátnym zásahom do rodiny, ktoré by lákali matky maličkých detí do troch rokov na odchod do zamestnania, pretože deti si zaslúžia byť najdôležitejšou prioritou našej spoločnosti a čas matky strávený s dieťaťom považujem za najlepšie ekonomicky využitý čas. Žena si zaslúži slobodne sa rozhodnúť a nesmie byť ekonomicky nútená vyberať si medzi prácou a dieťaťom.
 7. Budem hlasovať proti všetkým zákonom, medzinárodným zmluvám, či dokumentom, ktoré by oddeľovali rod od pohlavia, či zavádzali viac rodov, ako je mužský a ženský. Nesúhlasím s označovaním muža s mužskými pohlavnými orgánmi za ženu a naopak. Pohlavie ani rod nie sú závislé od toho, ako sa kto cíti. Preto budem hlasovať aj proti ratifikácii Istanbulského dohovoru. Nebudem hlasovať za také dokumenty, ktoré sa odvolávajú na Jogjakartské princípy.
 8. Budem hlasovať proti akejkoľvek zmene zákona o rodine, ktorou by sa rozširovali dôvody odoberania detí z rodín a budem hlasovať proti obmedzovaniu súčasne platných primeraných výchovných prostriedkov rodičov opísaných v zákone o rodine, ktoré neohrozujú zdravie, dôstojnosť, duševný, telesný a citový vývoj dieťaťa.
 9. Predložím a budem hlasovať za novelu zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) garantujúcu právo rodičov a detí na rešpektovanie ich názoru, tak aby škola nemohla vyžadovať účasť žiaka na výchove alebo vzdelávaní ak s obsahom výchovy alebo vzdelávania v oblasti sexuálneho správania alebo eutanázie vyjadril rodič alebo žiak vopred svoj nesúhlas. Tento nesúhlas sa nevzťahuje na biologické fakty o človeku.
 10. Predložím v pléne návrh novely ústavy a budem hlasovať za sfunkčnenie inštitútu referenda, ktorým sa odstráni kvórum pre platnosť referenda a zabezpečí záväznosť rešpektovania výsledkov referenda poslancami NR SR.
 11. Predložím návrh zákona a budem hlasovať za zvýšenie rodičovského príspevku pre rodičov, ktorí sa starajú o viac detí.
 12. Predložím návrh zákona a budem hlasovať za daňovo výraznejšie zvýhodnenie rodín s troma a viac deťmi.
 13. Predložím návrh zákona a budem hlasovať za úpravu dôchodkového systému tak, aby bol spravodlivý voči mamám a otcom viacdetných rodín, aby odvody ich pracujúcich detí prispievali väčšou mierou k dôchodku ich rodičov.
 14. Predložím návrh zákona a budem hlasovať, za poskytovanie vyššej podpory pri štúdiu rodinám s troma a viac deťmi.
 15. Ak budem súčasťou vládnej koalície využijem svoj vplyv k tomu, aby na čele Inštitútu pre výskum práce a rodiny, sekcie legislatívy na MSSR, sekcie sociálnej a rodinnej politiky a odboru rodovej rovnosti MPSVaR SR stáli dlhoroční odborníci – experti v danej oblasti bez akéhokoľvek ideologického pozadia, ktorí budú presadzovať hodnoty tejto deklarácie.
 16. Budem hlasovať proti akémukoľvek podporovaniu LGBTI ideologickej propagandy zo štátneho rozpočtu.
 17. Predložím a budem hlasovať za novelu zákona o hazardných hrách, ktorým sa vypustí povinnosť predložiť petíciu s 30 % podpismi všetkých občanov pre možnosť zákazu hazardu v obciach. Obce a mestá majú právo obmedziť či zakázať hazard na svojom území. Budem hlasovať za rozumné obmedzenie hazardu, ktorý ničí rodiny najmä za obmedzenie hracích automatov či videoherných automatov.
 18. Predložím a budem hlasovať za prijatie silného mediálneho zákona, ktorý bude chrániť hodnoty rodiny a manželstva a jeho stability, a ktorý bude chrániť deti a mládež pred nevhodným obsahom v televízii, rozhlase a iných médiách (tlač, internet atď.), vrátane podrobných kritérií na zhodnotenie programov, ktoré ohrozujú mravný vývoj mládeže.

 

Stotožňujete sa s Deklaráciou za rodinu? Myslíte si, že by podpora rodín mala byť jednou z nosných tém v Národnej rade Slovenskej republiky? Povedzte to nahlas a podpíšte výzvu určenú poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.

Výzvu podporilo 2622 ľudí:

Marek Mihaľo, Beata Adamjakova, Stanislav Hoťka, Beáta Vožňáková, Martin Kováč, Jebnuti Ludia, Božena Miklasová, Alžbeta Zachariášová, Maroš Vataščin, Zuzana Vaščáková, Zdenko Vaščák, Anna Koleštíková, Ľubomíra Janckulíková, Michal Onderko, Dagmar Vargovičová, Andrea Slezáková, Katarína Orságová, Anna Lukáčiková, Peter Lorenc, Marián FILLO, Šimon Hudek, Beáta Lukáčová, ESTERA TÓTHOVÁ Ing., Anna Justhová, Ján Cibulka, Katarína Szabová, maria briehelova, Mária Andrejková, Zuzana Benczova, Anna Krellová, Beáta Michniaková, Júlia Verčimáková, Ľudmila Uhlíková, Kristína Angelmaierová, Peter Harčarik, Antony Bendel, Oľga Forišová, Viera Kubikova, Marián Felix, Lenka Dunajska, Peter Biroš, Mária Dudová, Oľga Kabátová, Erika Čierňavová, Anna KApustová, Daniela Mišíková, julia gizlova, Juraj Maňkoš, Mária Hrúzová, Ľubica Haburajová, Matej Buday, Mária Jašková, Štefan Klein, Zuzana Ščurková, Daniela Maníková, Peter Vnučko, Jana Gonšorová, Eva Grabowszka, Janka Rychlá, Miloš Baľák, Peter Kucera, Ing., Iveta Gallová, Miroslav Murárik, Timotej Šimonyi, Anna Plačková, Mária Timková, Božena Frátriková, Enzo Passerini, Alexander Kováč, Anton Horník, Vlasta Horvathova, Ladislav Šofranko, Milan Šudák, Mária Petreková, Alžbeta Juricová, Oliver Parilák, Margita Chupáčová, Peter Lajčiak, Anna Šusteková, Eva Ďuričová, Juraj Kováč, Ingrid Branišová, Miroslava Fodreková, Darina Kaščáková, Jana Tadialová, Jozef Kadlečík, Katarína Riečičiarová, Pavol Jánoš, Pavel Baláž, Katarína Galádová, Kristína Lubasová, Izidor Dibdiak, Pavol Lajčiak, maria štefanicova, Lubomír Kiča, kristína Vančová, Ester Staroňová, Mária Petrů, antonia moskova, Marián Kasala, Martina Dekanová, jozef šišulák, Marián Šulgan, Daniela Ďuricová, Michal Sekan, Anna Holbičková, Ľubor Schlossár, Andrea Uliankova, Lucia Benuskova, Frantisek Holubcik, Monika Drozdova, Martin Sekan, Martina Vaščáková, Konrád Vaščák, Ivana Podstrelená, Emília Hollá, Anna Sedláková, Ján Igaz, Marian Barczay, Imrich Seman, Ľudmila Drotovánová, Mária Hlaváčová, Veronika Bušová, Katarína Samková, Juraj Spuchľák, Daniela Bubláková, Maria Svetkova, Juraj Kroslak, Maria Kroslakova, Anna Lokajova, Viera Tuková, Mária Detková, Martin Andel, Katarína Kuťková, Lubos Moravcik, Jozef Petrenčík, Agata Berkova, Gabriela Zelinová, Anna Padúchova, Katarína Bričkovská, Martina Lapšanská, Marián Šabík, Katarína Florková, MARIA ZATKOVA, Stanislav Veselský, Juraj Majkút, ANNA TARGOŠOVA, Mária Stieranková, Monika Pukajova, Lýdia Bučkuliaková, Lubomíra Matáková, Mária Bielová, Adriána Beňová, Anna Sujová, Dominika Čajková, terteza borkovicova, antonia neradova, Stanislav Bohunicky, Zuzana Hudačková, Ivan Galanský, Igor Albert, ružena škuciová, Anna Chovancová, Martina Bažaličková, Valentína Kasalová, Milan Toman, Helena Drobná, Miriam Semanova, Mária Nováková, Zuzana Gončárová, Martina Reháková, Elena Holá, Ľubomíra Horešová, Jozef Hostovičák, Anna Fetkovičová, Vincent Ružička, Jana Zvercová, Peter Cibul, Juraj Adamkovič, Vladislav Kostka, Miroslav Novotný, MARIA VAĽOVÁ, Roman Kuka, Jana Lazúrová, Anna Kvietková, Štefan Kružliak, Radoslav Valovic, Zdenko Kozák, Viera Štulajterová, Katarína Jarošová, Katarína Filová, Eva Laciková, Emília Pallová, Mgr., Terezia Pjontekova, Kornélia Duchoňová, Edita Majdanová, Rastislav Jelen, Monika Jeleňová, Jozef Privarčák, Tomáš Priputen, Monika Mihaľová, Denisa Priputenová, Katarina Peterova, Alexandra Kotradyová, Michal Kuruc, milan šimjak, Alena Kojdová, Peter Stašik, Alena Škorvagová, Mária Flajsová, Zuzana Truchanová, Stanislava Novotná, Katarína Pacáková, Milan Riša, Dušan Gálik, Zuzana Lazíková, Andrea Sabolová, Jana Šeptakova, Miroslav Peterec, Anna Chovancová, Daniela Liptáková, Róbert Jarabica, Michal Mrva, Veronika Polková, Maja Kotlarčíková, Milan Uhrina, Dominika Zvercová, Barbora Gunčagová, Vladimir Ďurkáč, Mária Šnajdarová, Ľubomír Ferencko, Filip Halaj, Helena Stašáková, Božena Fajčáková, Blanka Takáčová, Viera Novajovská, Anna Krupová, Bibiana Palečková, Veronika Dudová, Terézia Zaprelová, Marta Chabadová, Marta Majková, Marian Majka, Marta Gregušová, Ingrid Fronková , Lýdia Višnievská, Katarína Kohútová, Ľudmila Prokešová, Žaneta Kubicová, Eva Mišíková, Martina Muchová, Štefan Bereščík, Veronika Macáková, Viera Beňová, Renáta Slotíková, Štefánia Grešáková, Jaroslava Bugáňová, Vladimír Sopkanič, Fedor Košnár, Mária Cingelová, Lucia Vekyová, Ľubica Brenkusová, Katarína Stanovčáková, Miroslav Čavarga, Lubos Golias, Zdenka Ondrašinová, Viktória Laurinčíková, Martina Takáčová, Martina Alaxová, Mária Dideková, Ľubica Piláková, Ondrej Patka, František Hrežo, Jozef Tondra, Dana Murínová, Hildegarda Turčeková, Tomáš Turček, Lucia Novotná, Terézia Ligačová, Tímea Horváthová, Darina Gažiová, Elena Horváthová, Beata Ševčíková, Ľubica Ivančíková , Veronika Remenárová, anna gaborova, Marta Sendeková, peter Šálek, Ladislav Borš, Jaroslava Lomen, Vladimír Drozd, Štefan Siváň, Mária Hovancová, Štefánia Antalová, Andrea Vnenková, Gabriela Sulova, Alica MIchalská, Jana Langová, Michaela Stanová, Eva Bielcikova, Richard Koščialik, Lenka Košová, Stanislav Mesarč, Iveta Baková, Katarina Durova, Marianna Čižmárová, jan liska, Lýdia Žíhlavníková, Viera Harišová, Pavol Duvač, Ivan Horňák, Peter Donoval, Mária Nazarejová, Mária Smolková, Jana Galgóciová, Anna Holoďáková, Viera Hapáková, Antónia Micháliková, Darina Beťková, Marián Omelka, Aneta Stašáková, Václav Mizerák, Petr Hořák, Katarína Vargová, Mária Kamenská, Slavomír Baláž, Ľubica Popluhárová, Eva Eliasova, Zdenka Lukáčiková, Daniela Tollaroovičová, Peter Trnka, Ľudmila Tollarovičová, Viera Popaďáková, Veronika Radosovska, Helena Priesolova, Adriana Bobeničová, Andrea Jašková, Pavol Hrkút, Ivan Wallenfels, Monika Páleníková, Jana Matulová, Dana Strellova, Ladislav Chyba, Maria Liptáková, zuzana čížová, marta Maďarová, Mária Brčáková Nitra, Denisa Marušincová, Lubomír Bačík, Andrea Bačíková, Mariana Magdová, Anna Tatíková, Iveta Berinšterová, Emil Kočiš, Martin Marko, zuzana hunadyova, Mária Štafurová, Terézia Targošová, Ladislav Suchý, Katarína Vaňová, Oto Naď, Ladislav Herman, helena blaskova, Jan Bohunicky, Alžbeta Gerová, Jozef Kovalík, Jana Kacsmariková, Andrea Šípošová, Marek Straka, Peter Holbička, Helena Śtevíková, Františka Ďuristová, Darina Paurová, Jozef Holý, Anastázia Iľková, Lucia Marcellyova, Andrea Chovanová, Slavomír Pavol, Emil Kučera, Peter Šušota, Anna Kučerova, Mária Šušotová, Edita Dvorská, Ján Tkáč, Ladislav Ilenčík, terezia Grygoryk, Drahoslav Ľubiščák, Ludmila Janigova, Jana Dydňanská, František Krippel, Peter Janek, Mária Patková, Julia Spackova, Eva Kozárová, Diana Lišková, Mária Michalcová, Ľubomír Viglaš, Alena Kozárová, Tomas Vanek, Gabriela Púčiková, Dušan Ducár, Katarína Koprdová, Ľudmila Žúrková, Ľuboš Pecucha, Mária Ilončiaková, Milan Majoroš, Jaroslav Miko, Zuzana Bortáková, Andrea Pecuchová, Peter Magda, Roman Drgoň, Pavol Chanáth, Ružena Stískalová, Jana Priečková, Marek Tomko, Martina Harbaľová, Anna Ščurková, Cyril Karla , Margita Karľová, Branislav Demovic, Štefan Novák, Bibiana Chomjakova, Helena Nováková, Pavol Kočiš, Ľubica Kočišová, Jaroslava Kislanová, Stanislav Šumichrast, Alena Ducárová, Helena Štrbová, Rastislav Višňovský, Marta Drabová, Pavol Kameniar, Veronika Čirčová , Beata Jančovičová Mgr., Janka Grocholová, Mária Dvorščáková, Iveta Vančová, Ivan Kolenič, Marianna Krajčová, Rastislav Alfjorov, Martin Janos, Lucia Dvorská, Ľubomíra Kmecová, Vladimír Snopko, Andrea Marková, Ján Hájka, Eva Síteková, Ľubomíra Krnáčová, jan mrenka, Marek Šuľák, Bernard Mračko, Martin Vrťo, Štefan Valíček, Viera Tomášová, Michal Šimurda, Zuzana Bartošová, Anna Zatráková, Ladislav Mokó, Magdaléna Janeková, marta franková, Jozef Meliš, Karol Mrňa, Viliam Mlča, pavol šelestiak, Miroslav Vencel, Maria Tužáková, Patrik Gutek, Ján Mikula, Ľubomír Malák, Jan Schaubmar, Jana Jurikova, štefánia Sabolová, Zuzana Vasková, Tomas Taliga, Juraj Jenčo, beata belasova, Jozef Topoli, František Chudý, Katarína Naďová, Martin Magda, Ľudmila Kusovská, Peter Synovec Ing, Eleonóra Klepáčová, Zuzana Krištofová, Peter Mrva, Iveta Palušáková, Paula Milatová, Monika Fučková, Zdenka Ondrekova, peter ondrek, Ladislav Rábara, Tatiana Pastoreková, Terézia Mokóová, Jakub Andráš, Valer Ďurik, Marta Bednáriková, Miroslav Gloser, Milan Paulini, Monika Hipíková, Zuzana Uhlíková (všetci podporovatelia)...