a Ing. Miroslav Sluka MSc. (SNS) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky