a JUDr. Mário Dinga (SNS) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

JUDr. Mário Dinga (SNS) podpísal Deklaráciu za rodinu

JUDr. Mário Dinga  (SNS)
JUDr. Mário Dinga 
Strana: Slovenská národná strana
Poradové číslo na kandidátke: 61
Kandidát napísal:

Z hľadiska zdravého a prirodzeného vývoja dieťaťa považujem za jediné riešenie to, že dieťa má rodičov jednu ženu a jedného muža. Len v tomto kontexte možno hovoriť o rodine. To je dôvod prečo je nutné inštitualizovať len manželstvo ako zväzok muža a ženy.

 

Aktualizácia na základe mailu kandidáta zo dňa 25. mája 2023:

Ja Mário Dinga som v roku 2016 podpísal Deklaráciu za rodinu.

Nakoľko som zmenil názor a súhlasím so zákonnou úpravou Registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia, Vám týmto oznamujem, že beriem späť svoj podpis na Deklarácii za rodinu.