a Ing. Ľubomír Leško (KDH) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Ing. Ľubomír Leško (KDH) podpísal Deklaráciu za rodinu

Ing. Ľubomír Leško  (KDH)
Ing. Ľubomír Leško 
Strana: Kresťanskodemokratické hnutie
Poradové číslo na kandidátke: 138
Kandidát napísal:

Život je vzácny dar. Ani si často neuvedomujeme, čo to vlastne znamená dostať dar , úplne zadarmo, o ktorý sme sa nemuseli usilovať. A predsa nám ho naši rodičia spolu s požehnaním nášho Otca odovzdali. Je to veľmi zvláštne a záhadné ako vzniká život z lásky za pričinenia muža a ženy-matky pôsobením a požehnaním nášho Pána. Takto vzniká jedinečné veľké dielo, ktoré stvoril Boh. Rodinu, otca,matku a dieťa. Takéto dielo nedokáže žiaden človek prekonať. My ľudia sme ale zodpovední za to dielo. Preto aj ja to rešpektujem a vyhlasujem, že sa budem usilovať zo všetkých síl brániť a obhajovať rodinu a jej princípy , zo všetkými zásadami a kresťanskou morálkou.
Toto vyhlásenie nedávam len vám svojim voličom.
Predtým som ho už dal nášmu Otcovi.