a Ing. Ján MRVA (#SIEŤ) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Ing. Ján MRVA (#SIEŤ) podpísal Deklaráciu za rodinu

Ing. Ján MRVA 
Strana: #SIEŤ
Poradové číslo na kandidátke: 31
Kandidát napísal:

Rodina je základ štátu. Štát by mal rodinu všemožne podporovať a ochraňovať. Mladé rodiny by mali dostať od štátu väčšiu finančnú a materiálnu podporu na výchovu svojich-našich detí. Pre výchovu detí – teda budúcich občanov krajiny je najideálnejšie ak vyrastajú v harmonickej rodine s otcom a matkou, ktorá primerane svojim možnostiam a za podpory štátu z nich vychová ľudí čo budú pre krajinu a národ ako taký prínosom nielen tým, že budú vzdelaní, ale aj tým, že budú z tradičnej rodiny , kde ich vychovali rodičia k spolupatričnosti a vzájomnej láske a úcte. Rodina je malé spoločenstvo – spoločnosť v malom. Mladí ľudia nesmú mať obavu si zakladať rodiny a mať deti z dôvodu obáv o materiálne zabezpečenie či bývanie.