a Ing. Eva Antošová (SNS) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky