a Radoslav Dlugoš (#SIEŤ) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky