a Ing. Martin Bago (O2H) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Ing. Martin Bago (O2H) podpísal Deklaráciu za rodinu

Ing. Martin Bago  (O2H)
Ing. Martin Bago 
Strana: Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia
Poradové číslo na kandidátke: 15
Kandidát napísal:

V súčasnosti sa okrem iných globálnych problémov (finančná a dlhová kríza, vojny, farebné revolúcie, migrácia atď) stretávame aj s fenoménom silnejúcich útokov na základnú bunku spoločnosti – rodinu! V celom západnom svete začalo v posledných rokoch dochádzať k silnému pretláčaniu gender ideológií, sexualizácie detí v predškolskom a v rannom školskom veku, či k legalizácii rôznych sexuálnych deviácií. Situácia zašla až tak ďaleko, že tieto snahy nebadáme už len od rôznych mimovládnych organizácií, ale dokonca aj od hlavných orgánov EÚ a ich predstaviteľov, na ktorých tlačia veľké skupiny lobbistov a presadzovateľov týchto ideológií!

„Niekto“ sa snaží o postupnú demoralizáciu a degeneráciu spoločnosti, postupné rozloženie základného stavebného prvku spoločnosti – rodiny, zničenie základných etických a morálnych hodnôt, čo by v konečnom dôsledku viedlo k totálnej degenerácii spoločnosti. Demoralizácia spoločnosti je badateľná už dlhšiu dobu a prebieha najmä prostredníctvom drog, alkoholu, televízie (reality show, násilie vo filmoch, manipulácia a čierna kronika v správach…). Keď do toho započítame šírenie strachu a nenávisti, zámerné štvanie národov proti sebe a tiež pretláčanie vyššie spomínaných ideológií, postupne sa dostávame do stavu, keď spoločnosť stratí aj posledné známky súdnosti, normálnosti a zdegeneruje. A to nesmieme dopustiť…

A prečo sa toto všetko deje? Myslím, že odpoveď na túto otázku je jednoduchá: Demoralizovaná a zdegenerovaná spoločnosť je ľahko ovládateľná! Všetko so všetkým súvisí, len si treba pospájať nitky dokopy…