a Mgr. Mikuláš Krippel PhD. (KDH) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Mgr. Mikuláš Krippel PhD. (KDH) podpísal Deklaráciu za rodinu

Mgr. Mikuláš Krippel PhD. (KDH)
Mgr. Mikuláš Krippel PhD.
Strana: Kresťanskodemokratické hnutie
Poradové číslo na kandidátke: 81
Kandidát napísal:

http://mikulaskrippel.sk/
V prípade zvolenia by som ako poslanec podal konkrétne návrhy zákonov na podporu rodiny. Navrhujem napr. Nižšie dane pre pracujúcich rodičov s deťmi, Tri groše – reforma dôchodkov, Ochrana matiek na materskej a rodičovskej dovolenke. Mám presnú predstavu – podrobne vypracované návrhy a analýzy, nakoľko sa odborne dlhodobo venujem oblasti práce, sociálneho zabezpečenia a rodiny (aj ako autor kníh, komentárov k zákonom). Tieto riešenia by veľmi pomohli rodinám. Podpora rodín (aj finančná) sa v dlhodobom efekte niekoľkonásobne vráti celej spoločnosti. Moje desatoro pre rodinu nájdete na:
http://mikulaskrippel.sk/

 

Moje programové videá na podporu rodiny:
youtube.com/channel/UCqbC3hnP4cbK5AQhfGWVrwQ