a JUDr. Tibor Bernaťák (SNS) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

JUDr. Tibor Bernaťák (SNS) podpísal Deklaráciu za rodinu

JUDr. Tibor  Bernaťák  (SNS)
JUDr. Tibor  Bernaťák 
Strana: Slovenská národná strana
Poradové číslo na kandidátke: 11
Kandidát napísal:

Rodina je základom našej spoločnosti. Pred pár rokmi mi ani nenapadlo, že by niekto mohol spochybňovať a útočiť na niečo tak podstatné, ako je inštitút tradičnej rodiny. Deklaráciu za rodinu a jej myšlienky by mal podporiť každý, kto má zdravý rozum.