a Dipl. Ing. Zuzana Škopcová (SNS) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Dipl. Ing. Zuzana Škopcová (SNS) podpísala Deklaráciu za rodinu

Dipl. Ing.  Zuzana  Škopcová  (SNS)
Dipl. Ing.  Zuzana  Škopcová 
Strana: Slovenská národná strana
Poradové číslo na kandidátke: 99
Kandidát napísal:

Každý človek, ktorý vyrastá v úplnej, slušnej a dobre fungujúcej rodine aj za podpory štátu, má komplexné predpoklady, aby v budúcnosti bol dôležitým a prospešným článkom pre spoločnosť, v ktorej nájde svoje miesto.