a Ing. Július Buchta (SNS) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky