a JUDr. Mgr Miloslav Hrádek LL.M (SME RODINA) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky