a Ing. Stanislav Kahanec (KDH) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Ing. Stanislav Kahanec (KDH) podpísal Deklaráciu za rodinu

Ing. Stanislav Kahanec  (KDH)
Ing. Stanislav Kahanec 
Strana: Kresťanskodemokratické hnutie
Poradové číslo na kandidátke: 23
Kandidát napísal:

Viem, čo je rodina! Zaslúži si nielen pozornosť, ale aj konkrétnu pomoc, ochranu a podporu od štátu. Ak vo voľbách získam dôveru, budem presadzovať a podporovať také zákony, ktoré rodinám umožnia žiť v dôstojných podmienkach. Kde deti majú vytvorené možnosti pre kvalitnú výchovu a vzdelanie – tí, čo chcú pracovať, majú šance zabezpečiť si slušné živobytie nielen v Bratislave či v zahraničí, ale aj doma, v regiónoch – kde spoločnosť ocení starostlivosť, ktorú mamičky dávajú svojim deťom, ktorým dajú prednosť pred kariérou v zamestnaní – kde pracujúce deti môžu zo svojho príjmu podporiť svojich rodičov na dôchodku, aby mohli dôstojne prežívať svoju starobu…jednoducho, že štát vytvorí také podmienky v spoločnosti, aby si u nás, na Slovensku, mohla každá slušná rodina vytvoriť bezpečný domov.