a JUDr. Lukáš Machala (SNS) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky