a Akad.arch. Ing.arch. Jaroslav Paška (SNS) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky