a Mgr Tünde Neszméri (SMK-MKP) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky