a Bc. Zita Cseri (SMK-MKP) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky