a Ing. Tomáš Kováčik PhD. (KDH) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky