a Ing. Pavol Kleban (SNS) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky