a Ing. Bc. Ivan Uhrík PhD. (OĽANO – NOVA) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky