a Prof. MUDr. Eva Grey PhD. (KDH) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky