a Ing. Igor Hraško (OĽANO – NOVA) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky