a Ing. Dušan Mašlonka (SNS) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky