a RNDr. Ján Szőllős CSc. (OĽANO – NOVA) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky