a Ing. Vladimír Chovan (SNS) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky