a JUDr. Ladislav Černák (SNS) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky