a PhDr. PaedDr. Ján Maník PhD., MBA (#SIEŤ) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky