a Bc. Erik Haľko (#SIEŤ) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky