a Mgr. Róbert Auxt M.A., MSc. (#SIEŤ) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Mgr. Róbert Auxt M.A., MSc. (#SIEŤ) podpísal Deklaráciu za rodinu

Mgr. Róbert Auxt M.A., MSc. (#SIEŤ)
Mgr. Róbert Auxt M.A., MSc.
Strana: #SIEŤ
Poradové číslo na kandidátke: 18
Kandidát napísal:

Asi aj vy máte v okruhu svojich známych niekoho, kto pravidelne dochádza za prácou do zahraničia. Dva týždne tam, dva týždne doma, tak vyzerá život čoraz viacerých ľudí na Slovensku. V niektorých chudobných okresoch je situácia už vážna. Takáto práca má dopad na vzťah na manželstvo ako také ako aj pri plánovaní potomstva. Rodina by mala byť spolu, manželia majú mať možnosť nájsť si prácu vo svojom okolí, alebo za dobrých podmienok sami podnikať. Slovensko dnes žije na demografický úver. Tento úver však nebudeme vedieť splatiť, ak sa v najbližších rokoch niečo radikálne nezmení. Deti a rodina sú základ pre fungujúcu spoločnosť. V histórii sme videli, že v spoločnosti, ktorá začala žiť sama pre seba a nie pre budúce generácie, pomerne rýchlo zanikla. A to je niečo, čo by sme Slovensku nemali želať. Nechcime, aby sa mladí ľudia museli hromadne vysťahovať do zahraničia. Treba radikálnu zmenu. Zmenu, ktorá bude akceptovaná väčšinou politického spektra. Myslím, že veľa politikov hovorí o dôležitosti rodiny. Tak je na mieste, aby všetci takto zmýšľajúci ľudia urobili rázne kroky pre podporu a ochranu rodiny aj po voľbách 2016.