a doc. RNDr. Miloslav Hetteš CSc. (SME RODINA) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

doc. RNDr. Miloslav Hetteš CSc. (SME RODINA) podpísal Deklaráciu za rodinu

doc. RNDr. Miloslav Hetteš CSc. (SME RODINA)
doc. RNDr. Miloslav Hetteš CSc.
Strana: SME RODINA - Boris Kollár
Poradové číslo na kandidátke: 60
Kandidát napísal:

Venujem sa ľudským právam a ako prezident Európskej rady pre sociálny rozvoj podporujem práva rodiny a ich detí doma aj v zahraničí. Ľúto mi je že doma nie je taká slobodná voľa a prevažuje strach počúvať pravdu a konať dobro.