a PaedDr. Milan Majerský (KDH) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

PaedDr. Milan Majerský (KDH) podpísal Deklaráciu za rodinu

PaedDr. Milan Majerský  (KDH)
PaedDr. Milan Majerský 
Strana: Kresťanskodemokratické hnutie
Poradové číslo na kandidátke: 27
Kandidát napísal:

V dnešnej dobe medzi nami, stále viac, vyrastajú „siroty žijúcich rodičov“. Najčastejšie je to preto, že otec či mama a nezriedka aj obaja, musia cestovať za prácou do zahraničia. Mojou snahou bude, aby sa ľuďom oplatilo žiť a pracovať na Slovensku a aby tak mohli byť rodiny spolu.