a Mgr. Jana Rubická (#SIEŤ) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Mgr. Jana Rubická (#SIEŤ) podpísal Deklaráciu za rodinu

Mgr. Jana Rubická  (#SIEŤ)
Mgr. Jana Rubická 
Strana: #SIEŤ
Poradové číslo na kandidátke: 85
Kandidát napísal:

Šťastné deti a spokojná rodina sú predpokladom dobre fungujúceho štátu. Ako pedagóg sa často stretávam s opačným obrazom, ktorý je výsledkom straty morálnych a etických hodnôt v našej spoločnosti. Je čas vrátiť tieto hodnoty nám – všetkým. „Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život.“ Ján Pavol II