a Ing. Marek Oršula (SNS) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky