a Doc. RNDr. Štefan Rehák PhD. (SNS) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Doc. RNDr. Štefan Rehák PhD. (SNS) podpísal Deklaráciu za rodinu

Doc. RNDr. Štefan Rehák PhD. (SNS)
Doc. RNDr. Štefan Rehák PhD.
Strana: Slovenská národná strana
Poradové číslo na kandidátke: 89
Kandidát napísal:

Jednoznačne je potrebné postaviť sa za tradičnú rodinu, ktorá je historicky vlastná Slovensku. Rodina je najväčším potenciálom, na ktorom je možné stavať a vybudovať prosperitu našej vlasti a budúcnosť národa.