a Ing. Jozef KISLÍK (KDH) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Ing. Jozef KISLÍK (KDH) podpísal Deklaráciu za rodinu

Ing. Jozef KISLÍK  (KDH)
Ing. Jozef KISLÍK 
Strana: Kresťanskodemokratické hnutie
Poradové číslo na kandidátke: 42
Kandidát napísal:

Výzva, ktorú podpisujem obsahuje vážne postoje na ochranu rodiny s ktorými súhlasím. Pozitívne vnímam deklarovanú podporu rodičov deťmi. O tom, že sa inštitútu rodiny za posledné obdobie nevenovala zo strany štátu väčšia podpora svedči pokles záujmu rodičov mať viac deti. Pôrodnosť 2 deti na rodinu asi nebude ľahké dosiahnuť, ale zotrvať na 1,5 znamená postupné vymieranie Slovenska. Je potrebné motivovať rodiny hlavne ekonomicky tak, aby mali aspoň 2 deti a viac. So zmenou podmienok referenda súhlasím, ale je potrebne stanoviť pravidla. Mám na mysli napr. zníženie % napr. na 30, aby sa považovalo referendum za úspešné. Nebránim sa ani povinnej účasti na referende.