a doc. PhDr. ThDr. Daniel Slivka PhD. (KDH) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

doc. PhDr. ThDr. Daniel Slivka PhD. (KDH) podpísal Deklaráciu za rodinu

doc. PhDr. ThDr. Daniel  Slivka PhD.
Strana: Kresťanskodemokratické hnutie
Poradové číslo na kandidátke: 51
Kandidát napísal:

Som vysokoškolský pedagóg na teologickej fakulte a otec mladej rodiny, s manželkou máme tri deti. Presadzujem kresťanské hodnoty, kvalitné vzdelanie a stabilitu v rodine. Už 25 rokov vykonáva dobrovoľnícku činnosť v treťom sektore pre deti a mládež v rámci voľnočasových aktivít, neformálneho vzdelávania. V 90-tych rokoch pôsobil v Združení kresťanské spoločenstvá mládeže a potom pokračoval v Slovenskom skautingu, kde pôsobí až dodnes. Chcem svojimi skúsenosťami zmeniť tento stav v spoločnosti a prispieť k budovaniu navonok kresťanských hodnôt v spoločnosti, kvalitnému rozvoju vzdelanosti, aby sme všetci cítili teplo domova nášho Slovenska. Preto vás chcem požiadať o dôveru a hlas v nastávajúcich voľbách. Ako niekto povedal: „nie som najlepší, ale lepšieho široko-ďaleko nenájdete.“. Ďakujem..