a Ing Marek Michalčík (KDH) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Ing Marek Michalčík (KDH) podpísal Deklaráciu za rodinu

Ing Marek Michalčík  (KDH)
Ing Marek Michalčík 
Strana: Kresťanskodemokratické hnutie
Poradové číslo na kandidátke: 19
Kandidát napísal:

Rodina založená manželstvom je základnou bunkou spoločnosti. Najlepšie sa predchádza nestabilite štátu, keď jej základné stavebné jednotky budú pevné a súdržné. Čím viac stabilných a funkčných rodín, tým menej ekonomických, sociálnych či zdravotných problémov. Čím stabilnejšia rodina, tým treba menej prostriedkov na sociálne kompenzácie. Navyše podporou rodiny sa rozvíja sloboda, zodpovednosť, sebestačnosť a tvorivosť občanov. Štát je tu pre rodinu, nie rodina pre štát. Rodinná politika patrí do centra pozornosti. Na ňu môže efektívne nadviazať sociálna politika. Vďaka mnohoročnému záujmu o podporu manželstva a rodiny som získal prehľad o silných i slabých stránkach, s ktorými sa potýka rodina na Slovensku. Tieto skúsenosti chcem ponúknuť pri presadzovaní takých opatrení, ktoré budú pre dobro rodiny a tým i celej krajiny. Viac na www.marekmichalcik.sk