a PaedDr. Marián Babej (KDH) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky