a JUDr. Magdaléna Kuciaňová (SNS) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

JUDr. Magdaléna Kuciaňová (SNS) podpísala Deklaráciu za rodinu

JUDr. Magdaléna Kuciaňová  (SNS)
JUDr. Magdaléna Kuciaňová 
Strana: Slovenská národná strana
Poradové číslo na kandidátke: 10
Kandidát napísal:

„BUDEM HLASOVAŤ ZA RODINU, MANŽELSTVO A DETI!“

Ja, kandidát za poslanca Národnej rady SR,

uznávam, rovnosť všetkých ľudí a ich právo na dôstojnosť, bez ohľadu na ich rasu, náboženstvo, národnosť alebo politické presvedčenie

uznávam, že občania tejto krajiny majú právo vedieť, ako budem hlasovať,

chcem deklarovať svoj verejný prísľub svojim voličom a občanom Slovenskej republiky, že budem presadzovať pro-rodinnú politiku (family mainstreaming) a budem bez ohľadu na politickú orientáciu predkladateľa hlasovať za každý dobrý návrh zákona v prospech rodiny, v prospech manželstva ako jedinečného zväzku medzi mužom a ženou, v ktorom sa rodia a najlepšie vychovávajú deti a v prospech detí, ktoré potrebujú otca a mamu nastálo a

preto verejne sľubujem, že ak budem zvolený za poslanca Národnej rady SR:

Budem hlasovať za všetky dobré a vhodné opatrenia k tomu, aby si rodiny v súlade so svojim želaním mohli dovoliť mať viac detí