a Mgr. Tomáš Tvarožek (TIP) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky