a Mgr. Monika Gergeľová (SNS) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky