a Ing. Jozef Kamenický (#SIEŤ) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Ing. Jozef Kamenický (#SIEŤ) podpísal Deklaráciu za rodinu

Ing.  Jozef Kamenický  (#SIEŤ)
Ing.  Jozef Kamenický 
Strana: #SIEŤ
Poradové číslo na kandidátke: 19
Kandidát napísal:

V tejto veci mám jasné stanovisko, rodina je základ spoločnosti. Môj osobný svetonázor a životná filozofia, vytvára prirodzené nutkanie pre prezentáciu postojov, stanovísk, ale i politických rozhodnutí, ktoré by viedli k ochrane rodiny a manželstva, k ochrane života od počatia po prirodzenú smrť. Často sme povzbudení svedectvami, ktoré denne vydávajú mnohí statoční ľudia pri výchove detí, obrane života, manželstva a rodiny v celej našej vlasti. Chcem podporovať, ochraňovať a vyzdvihovať rodinu založenú manželstvom muža a ženy, kde sa vytvárajú najlepšie podmienky pre prijatie, ochranu a výchovu detí. Budúcnosť je v rodinách, regiónoch, ak v spoločnosti zavládne pokoj a vzájomná pomoc, aby sa nikto necítil opustený a zbytočný.