a Bc.Ing. Igor Geletka (KDH) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Bc.Ing. Igor Geletka (KDH) podpísal Deklaráciu za rodinu

Bc.Ing. Igor Geletka  (KDH)
Bc.Ing. Igor Geletka 
Strana: Kresťanskodemokratické hnutie
Poradové číslo na kandidátke: 78
Kandidát napísal:

Rodina je základný kameň pre zdravú, normálnu spoločnosť. Od nej sa odvíja to, aký ľudia okolo nás vyrastajú a s akými sa budeme stretávať v práci, na ulici, verejnosti – v budúcnosti- živote. Preto nezabúdajme na rodiny, naše aj tie ktoré sú okolo nás.