a doc. PhDr. Mgr. Alena Bašistová PhD. (#SIEŤ) – Hlas za Rodinu
Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

doc. PhDr. Mgr. Alena Bašistová PhD. (#SIEŤ) podpísala Deklaráciu za rodinu

doc. PhDr. Mgr. Alena Bašistová PhD.
Strana: #SIEŤ
Poradové číslo na kandidátke: 9
Kandidát napísal:

Rovnako, ako som sa vyjadrila pri referende o rodine, som naďalej presvedčená a trvám na tom, že je len na nás, aby sme zachovali tie pravé hodnoty v našich rodinách. Na ich základe by mala byť budovaná zdravá sociálna a predovšetkým rodinná politika v našom štáte.